Hermetic Order of Trinity

Hermetic Order of Trinity


Autor Wątek: Ryt Hermetic Order of Trinity - zasady działania Cabal  (Przeczytany 6188 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Brokenwing

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 5492
  • Wielka Mistrzyni HOT
    • Zobacz profil
Ryt Hermetic Order of Trinity - zasady działania Cabal
« dnia: 24.09.2011, 13:56:37 pm »
Hermetic Order of Trinity - pytania

Co znaczy Hermetic Order of Trinity i co to jest?
Hermetic Order of Trinity, w skrócie HoT (Tajemny Zakon Trójcy), to pierwsza polska Cabal (gildia) w świecie gry The Secret World. Cabal została założona 2 września 2011 roku przez Brokenwing (założycielkę i administratorkę pierwszego polskiego fansite'u The Secret World: tswo.pl). Pierwszymi członkami Cabal byli fani skupieni wokół naszego forum. Hermetic Order of Trinity jest Cabal przeznaczoną dla członków wszystkich tajnych stowarzyszeń, a naszym głównym celem jest branie udziału w PvE, rozwiązywanie misji inwestygacyjnych oraz role-playing. PvP jest opcją, ale nie obowiązkiem. Cabal jest nastawiona na graczy casual/semi-hardcore. Zdaję sobie sprawę, że The Secret World w większym stopniu niż inne "popularne" gry przyciąga graczy dojrzałych, dzielących swój czas na pracę, rodzinę, szkołę. Dlatego tacy gracze będą u nas traktowani ze zrozumieniem i nie będziemy wymagać od nich codziennej obecności w grze czy obowiązkowego udziału w raidach i eventach. Sercem HoT jest dojrzała, interesująca grupa ludzi chcących spędzić czas w niebanalnej grze i wzajemnie się pobawić. Wierzę, że nie obowiązkowe eventy tworzą zgraną gildię, a jasne zasady, dobra rekrutacja i zaangażowanie wszystkich jej członków.

Co to jest Ryt Hermetic Order of Trinity i czemu służy?
Ryt inaczej to zbiór zasad według którego funkcjonuje dana organizacja - w tym przypadku nasza Cabal.

Dlaczego Ryt jest taki długi i skomplikowany?
Tworząc Ryt starałam się zawrzeć w nim szereg doświadczeń, które wyniosłam z innych gildii MMO. Jednym z zasadniczych celów Rytu było stworzenie jasnych zasad, obowiązujących wszystkich członków Cabal. Chodziło mi również o stworzenie takiej struktury, która byłaby możliwie zdemokratyzowana, zachęcając do działania na rzecz Cabal, jednocześnie zapewniając stabilność i wysoki poziom, poprzez wybór odpowiednich osób na stanowiska osób nadających kształt gildii. Taka struktura musi niestety zostać spisana i nie można tego zrobić w paru linijkach. Dodatkowym celem tak stworzonego Rytu jest zbudowanie w Cabal atmosfery Role-playing.

Jakie jest godło Hermetic Order of Trinity?
Godłem naszej cabal jest Triquetra, starożytny, magiczny znak symbolizujący jedność trzech elementów. W chrześcijaństwie symbolizował Trójcę.


Ryt Hermetic Order of Trinity

Stopnie w Cabal

Czeladnik - adept Cabal na okresie próbnym
Brat/Siostra - pełnoprawny adept Cabal
Rycerz - adept o szczególnych zasługach dla tworzenia i dobrobytu Cabal
Architekt - osoba pełniąca najwyższą funkcję w danej Loży, jej organ decyzyjny. Jego decyzje dotyczące członków jego Loży oraz działań samej Loży w grze są niepodważalne. Troszczy się o wszystkich członków swojej Loży, niesie pomoc jej nowym członkom. Osoba o wybitnych walorach moralnych, będąca przykładem dla całej Cabal. Członek Kapituły Cabal. Wybiera służących mu pomocą w grze oficerów - Rycerzy. Wraz ze wszystkimi oficerami oraz w porozumieniu z innymi Architektami zajmuje się organizowaniem działań w The Secret World.
Wielka Mistrzyni - założycielka i osoba pełniąca najwyższą funkcję w Cabal. Powołuje pierwszych Architektów. Twórczyni rytu Hermetic Order of Trinity, czuwa nad jego przestrzeganiem. Członek Kapituły Cabal.

Kapituła Cabal

Wielka Mistrzyni i trzech Architektów poszczególnych Lóż: Iluminatów, Smoków i Templariuszy tworzą Kapitułę Cabal. Kapituła podejmuje wszelkie najważniejsze decyzje odnośnie samej działalności Cabal jak i jej poszczególnych członków. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów. Jeżeli nie uda się uzyskać większości - w przypadku przyjęcia do Cabal - głos decydujący ma Wielka Mistrzyni, w przypadku spraw dotyczących rozwoju i istnienia Cabal - Kapituła pracuje tak długo, aż uda się osiągnąć kompromis.

Kapituła podejmuje decyzję kiedy następuje awans ze stopnia Czeladnika na Brata/Siostrę - czyli pełnoprawnego członka Cabal. Awans na wyższy stopień nie jest związany z upływem czasu, a z przekonaniem Kapituły, iż osoba ta będzie godnie reprezentować Cabal w grze i nie tylko.

Architekt to najwyższa ranga w Cabal po Wielkiej Mistrzyni. Wchodzi w skład Kapituły. Podejmuje wraz z Wielkim Mistrzem i pozostałymi dwoma Architektami wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Cabal. Jest wybierany na rok w głosowaniu powszechnym, w którym mają prawo wziąć wszyscy członkowie Cabal od stopnia Brata/Siostry wzwyż.

Podczas wyborów do Kapituły każdy pełnoprawny członek Cabal może zgłosić swoją kandydaturę w odpowiednim, wcześniej przygotowanym do tego celu wątku na forum. Architekt, który pełnił tę funkcję dotychczas może zostać wybrany na kolejny rok. Jeżeli Architekt zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji przed upływem swojej kadencji to wybory nowego Architekta następują w terminie przyspieszonym. Ustępujący Architekt ma prawo wskazać osobę, która w jego opinii będzie najlepiej pełniła jego funkcję, jednak takie wskazanie w żadnym stopniu nie wiąże głosujących członków Cabal. Jest to jedynie głos doradczy.

Wielkie i Małe Konklawe

Głosowanie służące do wybrania nowych Architektów jest jawne. Przeprowadzane jest na uroczystym zebraniu wszystkich członków Cabal - czyli na Wielkim Konklawe. Konklawe odbywa się z użyciem komunikatora (mumbla). Obecność obowiązuje wszystkich członków Cabal, chyba że przedstawią usprawiedliwienie swojej nieobecności. W tym przypadku mogą się oni wypowiedzieć w odpowiednim wątku na forum.

Dotychczasowi Architekci przedstawiają kandydatów ze swojej Loży. Kandydaci mogą zabrać głos i omówić zarówno swoją kandydaturę jak i cele i dążenia stojące przed nimi. Wielkie Konklawe ma uroczystą formę. Przeprowadzane jest w rycie Role-playing. Wielka Mistrzyni Cabal sprawuje rolę przewodniczącej. Po przedstawieniu kandydatów każdy z członków Cabal oddaje swój głos. Oddany głos jest ostateczny. Następnie głosy są podliczane. Nowymi Architektami każdej z Lóż zostają osoby z największą ilością oddanych głosów. W przypadku równowagi decyduje głos dotychczasowego Architekta danej Loży - a jeżeli w ten sposób również nie uda się wyłonić większości głos decydujący ma Wielka Mistrzyni. Kolejność głosowania: najpierw Bracia/Siostry, Rycerze, Architekci, Wielki Mistrz. Czeladnicy nie mają prawa udziału w głosowaniu jednak mogą wziąć udział w samym Wielkim Konklawe. Zostają ogłoszone wyniki głosowania, a następnie Wielka Mistrzyni ogłasza nowo wybranych Architektów każdej z Lóż.

Małe Konklawe to ogólne zebranie wszystkich członków Cabal. Mają prawo i obowiązek wziąć w nim udział wszyscy członkowie. Małe Konklawe jest zwoływane w razie potrzeby. Nie obowiązuje na nim ryt Role-playing.

Podanie

Do Hermetic Order of Trinity mogą przystąpić wszyscy chętni ze wszystkich trzech tajnych stowarzyszeń: Iluminatów, Smoków i Templariuszy. Minimalny wiek od którego można się starać o przyjęcie to 16 lat. Osoba starająca się o przyjęcie do Cabal musi złożyć podanie w odpowiednim dziale na forum. O przyjęciu do Cabal decyduje Kapituła poprzez oddanie głosu w danym wątku rekrutacyjnym. Podanie należy napisać ze starannością. Członkowie Kapituły mogą przeprowadzić rozmowę z kandydatem na komunikatorze (mumblu).


Osoba przyjęta do Cabal uzyskuje stopień Czeladnika. Nie ma ona pełnych praw, jakie przysługują pełnoprawnym członkom, jest na okresie próbnym. Wszyscy członkowie Cabal są za nią odpowiedzialni, muszą służyć takiej osobie pomocą, radą. Czeladnik podczas swojego okresu próbnego poznaje się z pozostałymi członkami Cabal, zasadami rządzącymi w naszej wspólnocie, mechaniką gry.


System ostrzeżeń

W związku z tym, że nasza Cabal jest przeznaczona dla ludzi reprezentujących pewien poziom, dojrzałość, cechujących się kulturą osobistą - panują u nas rygorystyczne zasady dotyczące zachowania na mumblu. Kapituła Cabal składa się z osób o dużym doświadczeniu życiowym rozumiejących, że czasami w ferworze walki emocje biorą górę i "grube" słowo może się "wymsknąć". Jednak nie będziemy tolerować powtarzających się nagminnie wulgaryzmów, rzucanych jako przerywnik w rozmowie czy grze. Do przyznania ostrzeżenia za takie zachowanie uprawniony jest każdy członek Kapituły. Można otrzymać dwa ostrzeżenia - trzecie skutkuje natychmiastowym wydaleniem z Cabal. Osoby, które otrzymały ostrzeżenia będą wpisywane przez członków Kapituły w odpowiednim wątku na forum. 

Forum, strona, VoIP

Nasza Cabal ma stronę internetową, forum oraz komunikator głosowy, którym jest mumble. Forum jest miejscem gdzie członkowie Cabal biorą udział w tworzeniu atmosfery gildii. Składa się na nim podania o przyjęcie do Cabal. Ogłaszane są informacje na temat działań podejmowanych przez nas - dotyczących zarówno gry jak i Cabal jako takiej. Jest to miejsce dyskusji na temat The Secret World i nie tylko. Każdy z członków gildii jest tam mile widziany, jednak flame, trollowanie i tworzenie nieprzyjaznej atmosfery będą tępione.


Do wszystkich chętnych chcących przystąpić do HOT: proszę zapoznać się z ważnymi zmianami funkcjonowania naszej Cabal.

HOT w obecnej sytuacji nie jest już cabal tak aktywną, jak miało to miejsce trzy, dwa lata temu. Nie jestem w stanie zapewnić już prowadzenia cabal w takim stopniu, jak to robiłam. 

Większość z graczy, którzy jeszcze aktywnie grają, to ludzie grający od początku (nawet od closed bety) lub od dwóch lat. Przez te trzy lata przez HOT przewinęła się masa ludzi. Odeszło wielu świetnych adeptów. Problemem jest brak nowego contentu w grze, to powoduje całą masę sytuacji, które odbijają się negatywnie na aktywności cabal. Rozjechanie się poziomów "nasycenia" grą to drugi ważny problem. Ktoś zaczyna i gra 5 razy w tygodniu, kiedy sporo z nas gra już tylko z doskoku. To powoduje frustrację, bo nowi gracze nie mają z kim grać.

Dlatego więc HOT zmienia status z gildii casual/semi hardcore na (uwaga długi tytuł... ) "Grupa Dziadów i Bab z absorbującym życiem prywatnym lubiących pograć bez presji od czasu do czasu". Średnia wieku Cabal oscyluje w granicach trzydziestki, proszę to wziąść pod uwagę. Nie mamy czasu na hardcore lub semi hardcore bo pracujemy i mamy rodziny i wypaliliśmy się na tyle, że granie nawet po te trzy godziny codziennie nie wchodzi w rachubę. Ale ciągle gramy i ciągle kochamy TSW.

Osoby, które chcą do nas dołączyć muszą zrozumieć, że nie mam już możliwości organizowania czegokolwiek, prowadzenia aktywności, tworzenia eventów. Przystępujecie na własną odpowiedzialność. Może ktoś Wam pomoże, być może nie. Może ktoś będzie na mumblu, być może nie. Może będzie coś się działo w tym tygodniu, być może...

HOT dokonuje ascendencji i zmienia się w Twór prawdziwie hermetyczny. Będziemy przyjmować nieliczne osoby, wybrane lub z polecenia, wiedzące na co się piszą. Podanie będzie musiało się wyróżnić, przekonać mnie i Architektów, że to jest osoba, z którą chcielibyśmy sobie pogadać na mumblu, zlocie, prywatnie. Dlatego bardzo proszę naprawdę przyłożyć się do napisania podania. Podania napisane "na kolanie" będą od razu odrzucane. Jeżeli Ci się nie chce, to z trzyletniego doświadczenia od razu wiem, że nie zostaniesz w HOT dłużej niż miesiąc. Jest masa aktywnych i licznych cabal angielskojęzycznych, które z chęcią przyjmą aktywnych graczy.

HOT przestaje być jedyną, aktywną polską cabal (tytuł który od pewnego czasu ciążył) i staje się po prostu grupą fanów i znajomych grających w TSW.Wzór Podania do Hermetic Order of Trinity


Podanie składamy pod swoim nickiem z gry. Proszę w podaniu skopiować i umieścić pytania, a nie podawać same odpowiedzi, to ułatwi nam czytanie.

1. Imię (prawdziwe):
2. Imię, nazwisko oraz pseudonim postaci w The Secret World (jeżeli już wybrałeś/łaś):
3. Wiek:
4. Jakie jest Twoje doświadczenie w grach MMO (w jakie inne gry MMO grałeś/grałaś):
5. Czy wcześniej grałeś/grałaś w innych gildiach? Jeżeli tak, to w jakich? Czy sprawowałeś/-łaś tam jakieś funkcje? Proszę podać jakie:
6. Dlaczego zdecydowałałeś/-łaś się na grę The Secret World?:
7. Jaką frakcją chcesz grać i dlaczego?:
8. Co myślisz o przedstawicielach innych frakcji, proszę szczegółowo napisać jak ich postrzegasz?
9. Dlaczego wybrałeś/-łaś naszą Cabal, skąd się o nas dowiedziałeś/-łaś?:
10. Jaka misja w TSW zrobiła na Tobie, do tej pory, największe wrażenie? Dlaczego?
11. Czy masz zamiar brać udział w misjach inwestygacyjnych? Role-playing? Jaki jest twój cel w grze?:
12. Jaki styl gry preferujesz? PvE czy PvP?:
13. Powiedz nam coś o sobie i swoich zainteresowaniach (niezwiązanego z TSW):
14. Proszę "opowiedzieć" dowcip (forma dowolna, może być ulubiony tekst, .gif, filmik czy rysunek). Proszę zwrócić uwagę, aby dowcip w jak najlepszym stopniu oddawał Twoje poczucie humoru.
15. Co myślisz o owcach?
16. Czy zapoznałeś się i akceptujesz Ryt Cabal?:
17. Używamy komunikatora głosowego w grze. Wymagamy jego używania, czy to akceptujesz?     
18. Następny punkt jest dodatkowy lecz nieobowiązkowy. Jeżeli jesteś osobą zaangażowaną w ARG, czy rozwiązywanie zagadek przygotowałam dla pragnących wstąpić do naszej Cabal pewnego rodzaju event ARG. Rozwiązanie tej zagadki wpłynie na ocenę twojego podania. Odpowiedzi proszę kierować do Brokenwing WYŁĄCZNIE NA PW!


Odgadnij hasło głęboko ukryte,
W czeluściach sieci zwodniczo splątane,
Na trzy pytania odpowiedź zdobądź,
Prawdę o Tajemnym Zakonie wydobądź.

Na tym samym miejscu co pożółkłe kartki,
Opublikował o potworach Freeborn,
szukaj i znajdź kolejną opowieść.
Pamiętnik wdowy z Kingsmouth,
Odkryje ci drogę.


« Ostatnia zmiana: 18.04.2015, 13:05:23 pm wysłana przez Brokenwing »
"For Russ! For the Wolftime!"